Allas lika värde – Förening

Allas Lika Värde – förening

Vi är en ideell förening som arbetar för demokrati, trygghet, hälsa och miljö samt kultur och integration, vår arbete utgår både från barnkonventionen och kvinnokonventionen.

Läs gärna mer på vår hemsida

E-post:[email protected]

Välkommen till ett annorlunda köpcenter!