Allas lika värde – Förening

Allas Lika Värde – förening

Svenska från dag ett: svenska från dag 1 är något föreningen har jobbat med under hela året. Svenska från dag 1 riktar sig mot främst nyanlända som vill lära sig grunden av det svenska språket.

Vardagssvenska: Vardagssvenska är riktat sig mot dem som studerar SFI eller vill förbättra sina språkkunskaper inom det svenska språket. Aktiviteten skiljer sig från svenska från dag 1, Undervisningen är på en mer avancerad nivå anpassat för dig som studerar SFI, eller har bott i Sverige länge men aldrig haft chansen att gå till skolan.

Läxhjälp för barn: Föreningen har under året hjälpt många barn med deras läxor under året, det kan gälla alla ämnen i skolan.

Unga kvinnors nätverk och jämställdhet.

Miljöprojekt: Under året har föreningen jobbat mycket med miljön och miljöfrågor aktivt under året. Föreningen har ett välplanerat miljöprojekt, vi har varit i kontakt med bl.a. arvsfonden, Malmö Stad och våra samarbetspartners. Projektet består av olika workshops och föreläsningar.

Familjeträff: Under året har vi haft familjeträff 1 gång per vecka där familjer får komma, prata och äta tillsammans för att skapa en trygg miljö för invånare i segregerade områden, målet har varit att alla ska känna sig hemma i föreningen.

Kul i Malmö: Föreningen har under året erbjudit kul i fem aktiviteter till barn under 5 olika lov. Vissa av våra aktiviteter. Där har vi haft filmvisning, e-sport och massor annat digitalt. När vi har haft öppet under loven har vi haft pyssel, dans, tävlingar, idrott och massa andra barnaktiviteter under alla lovdagar. Hälsa och liv: Föreningen har under året jobbat mycket med hälsa och liv.

Allt är gratis men krävs att bli medlem.

Vill ni bli medlem besök vår hemsida:

www.vfmalmo.org

 

Välkommen till ett annorlunda köpcenter!