Statens servicecenter

Vi guidar dig i digitala myndighetstjänster

Oavsett om du är ny i Sverige, nybliven förälder, söker arbete eller har frågor om din pension.

Servicekontoren finns här för att ge dig vägledning och service för flera av landets myndigheter, på en och samma plats.

https://www.statenssc.se/

Välkommen till ett annorlunda köpcenter!