IOGT-NTO Regnbåge

Välkommen till IOGT-NTO REGNBÅGE

Vi har aktiviteter för medlemmar i alla åldrar som kommer till Regnbåge Föreningens lokaler. Aktiviteterna som föreningen ordnar är allt från idrottsarrangemang, till workshops där man utbyter erfarenheter mellan äldre och yngre, och föreningen bjuder ofta in personer från olika myndigheter och andra föreningar som föreläser för ungdomar om att inte medverka i olika typer av brottslighet och vad de kan göra istället för att få ett bra liv i Sverige.
Föreningen är också med i ett ideellt projekt som startades i oktober 2016 som heter Trygg Malmö nattvandring och nattfotboll vi samarbetar med två andra föreningar i området för att motverka brottslighet och ordna meningsfull fritids aktiviteter för ungdomar. Trygg Malmö är ett initiativ av Regnbåge förening. Grupp 194 Somaliska Freds, där vi nattvandrare i Rosengård varje fredag. Syftet med trygghetsvandringen är att visa närvaro och att skapa dialog med boende i området .

[email protected]

Välkommen till ett annorlunda köpcenter!