Rosengård Folkets Hus

Rosengårds Folkets Hus

Vårt huvudsyfte är att driva en mötesplats som är styrt av och för folket i Rosengård. Föreningens vision är att boende i alla åldrar ska ha möjlighet att delta i det offentliga, politiska och kulturella livet med lika tillgång och förutsättningar att bidra till sin egen såväl som samhällets utveckling.

Målet är att vara en resurs för Rosengårdsbor och det lokala föreningslivet genom att tillhandahålla en lokal samlingsplats för möten, fester och olika kulturarrangemang, men också att bedriva verksamheter utifrån boendes behov och intressen.

https://www.folketshusochparker.se/arrangor/rosengards-folkets-hus/

Välkommen till ett annorlunda köpcenter!