Välkommen till Rosengård Centrum

Om Rosengård Centrum, Ett annorlunda köpcentrum...
All kommersiell service i Rosengård samlas i och omkring en enda stor centrumanläggning. Detta kallas för Rosengård centrum eller som tidigare, RoCent. Det placerades i mitten av Rosengårds hela område, tvärs över den breda trafikleden, Amiralsgatan. Anläggningen ritades av Thorsten Roos Arkitektkontor mellan 1968 och 1971. Rosengård centrum var Malmös första stora centrumanläggning. 1300-talsbron Ponte Vecchio i Florens lär ha varit en förebild när centrumanläggningen byggdes.

RoCent tänktes fungera som ett kommersiellt centrum och träffpunkt för invånarna som bodde i Rosengård. Här skulle all handel koncentreras och ute i området tilläts inga butiker. Mottot var ”ju mer som är samlat på ett enda ställe, ju mer publik”. Förutom de vanliga mat- och klädaffärerna fanns även bank, post, apotek, systembolag, bibliotek, barnavårdscentral, tandläkare, socialbyrå, försäkringskassa, fritidsgård, idrottshall, församlingslokaler m.m.

RoCent uppfördes även för att avlasta handeln i Malmö centrum och för att skapa ett nytt stadsdelscentrum för östra Malmö. När RoCent öppnades 1971 hade det gått tre år sedan de första människorna flyttade in till Rosengård. Eftersom det inte fanns några butiker utanför RoCent så tog det lång tid för människor som bodde i utkanten av Rosengård att komma till RoCent. Avsaknaden av närservice kom att bli den viktigaste kritiken mot Rosengård.

På Rosengård centrum ligger idag bl.a. stormarknaden City Gross, medborgarkontoret, apotek, lokala butiker och en sporthall.

Enligt den orangefärgade A5-foldern med texten "Välkommen till invigningen 13 maj 1970" invigdes centret av statsrådet och chefen för inrikesdepartementet Eric Holmqvist onsdagen 13/5 1970 klockan 19.00. Kvällen avslutades klockan 22 med invigningsfyrverkeri vid badanläggningen. Dagen efter, torsdagen 14/5 1970 klockan 10.00 var alla butiker öppna. Tidningen Byggnadsindustrins nummer 6 år 1970 har på sidorna 31 och 34 en artikel av arkitekten Louis Persson med rubriken "Amiralsgatan får samma funktion som floden Arno i 1300-talets Florens".

  
rosengard@hestia.se - 046-707001
Cookies