Brandlarm skall ALLTID tas på största allvar och meddelande från väktarna skall ALLTID följas! Nyligen delades rutinen ut och den skall följas och därmed verkställas omgående utav respektive butik.

ALLA larm skall tas på allvar tills annat är meddelat av väktarna eller brandkåren. Vid ett brandlarm måndagen den 29 maj följdes i del butiker ej de rutiner som finns och det är ägarens ansvar att se till att dessa följs oavsett vem som är i butiken och oavsett om vad man tror larmet beror på.

Jag ber därför samtliga att se över sina interna rutiner samtidigt som vi kommer förbättra våra. Från vårt håll brast det bl.a. i meddelande till en del personer att det var säkert att gå in igen. Alla måste samarbeta för att skapa ett säkert, trivsamt och annorlunda centrum!

Välkommen till ett annorlunda köpcenter!